PRAVILNIK o organizaciji in izvedbi nagradne igre Pregled vida

PRAVILNIK o organizaciji in izvedbi nagradne igre

»PRIMA je dobiti brezplačen pregled vida«

 1. člen

Nagradna igra »Prima nagrade« (v nadaljevanju: nagradna igra) poteka znotraj aktivnosti

promocije od 29. 9. do 02. 10. 2017.

 1. člen

Organizator nagradne igre je Studio Moderna d.o.o. (v nadaljevanju organizator).

Optika Mali, Miha Mali s.p., Medvoška cesta 3, 1215 Medvode, Slovenija, matična številka: 1857525000, davčna številka: SI32649622.  (v nadaljevanju sponzor).

 1. člen

V nagradni igri imajo pod enakimi pogoji pravico sodelovati vsi državljani in rezidenti RS razen zaposlenih v podjetjih Studio Moderna d.o.o. Podvine 36, 1000 Ljubljana in SCC, d.o.o.,  in njihovi ožji družinski člani in tisti, ki so kakorkoli vključeni v organizacijo nagradne igre.

Organizator lahko igro po lastni presoji terminsko prilagodi oz. predhodno zaključi.

Organizator ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli tehnične težave sodelujočih na strani telefonskih linij in ostalih tehničnih ali komunikacijskih kanalov.

Potek nagradne igre:

Na spletni strani www.club-prima.si sodelujoči v nagradni igri lahko prebere pravila in splošne pogoje. Sodelujejo lahko vsi, ki se vpišejo na seznam (z vsemi zahtevanimi podatki) na facebook-u, kar se tretira kot registracija na spletno stran www.club-prima.si. S sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoči stranjajo, da se jim pošilja promocijski material podjetja Studio Moderna d.o.o.

Ob koncu nagradne igre izžrebamo 30 oseb, ki prejmejo nagrado. Nagrajenci bodo objavljeni na spletni strani www.club-prima.si.

 1. člen

Nagrada: Pregled vida (skupno 30 nagrad).

Nagrajenec prevzame nagrado v skladu s pravili, ki veljajo za dvig nagrade.

Nagrajenec podjetju Studio Moderna pusti svoje osebne podatke, na podlagi katerih mu bodo poslana vsa navodila za prevzem nagrade. Za prevzem nagrade mora nagrajenec potrditi svojo identiteto z osebnim dokumentom, če tako zahteva organizator ali sponzor nagradne igre.

V primeru, da je prejemnik nagrade mladoletna oseba velja, da mora biti za prevzem nagrade prisoten eden od staršev ali druga polnoletna oseba, ki je odgovorna za njeno preživljanje in ima za to zakonsko pravico.

Posamezni nagrajenec, ki bo prejel nagrado katere vrednost presega 42 EUR z DDV, je skladno z Zakonom o dohodnini davčni zavezanec. V ta namen je nagrajenec dolžan pred prejetjem nagrade predložiti EMŠO in davčno številko ter izpolniti in podpisati pisno izjavo, s katero nagrajenec soglaša, da za prejeto nagrado sponzor nagradne igre plača strošek akontacije dohodnine, znesek nagrade pa se prejemniku šteje v davčno osnovo.

Nagrada se izroči v 60. dneh od konca nagradne igre.

V kolikor nagrajenec ne sprejema pravil nagradne igre ter pravil za dvig nagrade, ni upravičen do nagrade.

 1. člen

Vsem sodelujočim v nagradni igri organizator zagotavlja enake možnosti za pridobitev nagrade. Organizator si pridržuje pravico kadarkoli umakniti ali dopolniti pravila te nagradne igre.

 1. člen

Za izvedbo in nadzor poteka nagradne igre skrbi komisija:

 1. Barbara Pirnat
 2. Peter Pavičič
 3. Jasmina Rezar

Organizator nagradne igre se zavezuje, da bo pridobljene osebne podatke uporabljal, shranjeval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo) ter da jih, razen pod pogoji iz teh pravil, ne bo posredoval tretjim osebam.

 1. člen

Sodelujoči v nagradni igri se strinjajo, da lahko organizator v tej nagradni igri pridobljene kontaktne podatke uporabi za poznejše lastne promocijske aktivnosti (pošiljanje obvestil in novic o nagradnih igrah, pošiljanje poslovnih obvestil, druga obvestila in novice).

Organizator se obvezuje, da bo prejemnikom tovrstnih promocijskih obvestil omogočil, da se lahko kadarkoli odjavijo z liste prejemnikov, tako da pošljejo e-sporočilo z besedo ODJAVA na naslov info@club-prima.si

 1. člen

Morebitne napake v delu in pri izvedbi nagradne igre bo komisija reševala pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi navadami. Pri hujši kršitvi tega pravilnika lahko komisija razveljavi del ali celotno nagradno akcijo in jo z ustreznimi popravki ponovi.

Dodatne informacije o nagradni igri lahko sodelujoči dobijo na:

www.club-prima.si

ali po telefonu 080 11 74

Organizatorjeva odločitev glede vseh zadev je dokončna in je ni mogoče spremeniti.

 1. člen

Pogoj za sodelovanje je, da se sodelujoči strinjajo s pravili nagradne igre. Šteje se, da sodelujoči z odločitvijo za sodelovanje sprejme vse pogoje v zvezi z nagradno igro.

Komentirajte zgornji članek

Za komentiranje morate biti registrirani oz prijavljeni. Registrirate oz prijavite se lahko tukaj.

Pozdravljeni!

Prijavite se na brezplačne elektronske novice,

da boste obveščeni o novih vsebinah, ugodnih ponudbah
in brezplačnih storitvah, ki jih nudimo v Club Prima
Vpišite svoje ime (npr. Janja)
Vpišite svoj email
POŠLJI

S posredovanjem podatkov se strinjate s Pravili in pogoji poslovanja.